บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศโตชิบา 2012 (Toshiba pricepage)
Picotech-Inverter R-410A คอม.7ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
RAS-10JKCVP-T
RAS-10JACVP-T
9,039
220
Rotary
               
24,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-13JKCVP-T
RAS-13JACVP-T
12,049
220
Rotary
               
28,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-18JKCVP-T
RAS-18JACVP-T
17,178
220
Rotary
               
35,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
ติดผนัง Standard คอม.7ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
RAS-10N3KPX-T
RAS-10N3AX-T
8,738
220
Rotary
               
12,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-13N3KPX-T
RAS-13N3AX-T
13,090
220
Rotary
               
14,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-18N3KPX-T
RAS-18N3AX-T
17,536
220
Rotary
               
23,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-25N3KPX-T
RAS-25N3AX-T
22,954
220
Rotary
               
33,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
Inverter ธรรมดา R410A คอม.7ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
RAS-10N3KCV-T
RAS-10N3ACV-T
8,547
220
Rotary
               
18,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-13N3KCV-T
RAS-13N3ACV-T
11,646
220
Rotary
               
22,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-16N3KCV-T
RAS-16N3ACV-T
14,517
220
Rotary
               
26,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-18N3KCV-T
RAS-18N3ACV-T
17,094
220
Rotary
               
29,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
RAS-25N3KCV-T
RAS-22N3ACV-T
19,744
220
Rotary
               
38,900
               
สมาชิก
               
สอบถาม
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **