บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศสตาร์แอร์์ 2012 (Star aire pricepage)
ติดผนัง รีโมทไร้สาย เบอร์5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
AE095
RE095
9,354
220
Rotary
          
10,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AD135
RE135
12,554
220
Rotary
          
10,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AE185
RE185
18,878
220
Rotary
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AE255
RE255
25,100
220
Rotary
          
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AR355A
RW355
36,518
220
Rotary
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นหน้ามนแขวน มีสายรูม RA
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
1 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FCN400
ARN12
12,500
220
Rotary
          
15,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN600
ARN16
16,500
220
Rotary
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN600
ARN18
18,700
220
Rotary
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN600
ARN20
20,700
220
Rotary
          
18,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN800
ARN25
25,900
220
Rotary
          
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN29
30,000
220
Rotary
          
28,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN33
33,400
220
Rotary
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN33
33,400
380
Rotary
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN36
36,000
220
Rotary
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN36
36,000
380
Rotary
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN38
38,900
220
Scroll
          
33,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1200
ARN38
38,900
380
Scroll
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1600
ARN44
44,100
380
Scroll
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN1600
ARN48
48,600
380
Scroll
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCN2000
ARN60
60,900
380
Scroll
          
45,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
แบบเปลือยต่อท่อลม (AR/FHD) มอก. 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FHD400
AR12
12,500
220
Rotary
          
14,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD600
AR16
16,500
220
Rotary
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD600
AR18
18,700
220
Rotary
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD600
AR20
20,200
220
Rotary
          
18,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD800
AR25
25,900
220
Rotary
          
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1000
AR30
25,900
220
Rotary
          
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1100
AR32
30,000
220
Rotary
          
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1100
AR32-3
32,000
380
Rotary
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1200
AR36
36,000
220
Rotary
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1200
AR36-3
38,000
380
Rotary
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD600
AR18
18,700
220
Scroll
          
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD600
AR20
20,200
220
Scroll
          
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD800
AR25
25,900
220
Scroll
          
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1000
AR30
25,900
220
Scroll
          
28,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1100
AR32
30,000
220
Scroll
          
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1100
AR32-3
32,000
380
Scroll
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1200
AR36
36,000
220
Scroll
          
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1200
AR36-3
38,000
380
Scroll
          
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1300
AR38
38,000
220
Scroll
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1350
AR40-3
40,900
380
Scroll
          
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1350
AR40-3
40,900
380
Scroll
          
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1600
AR44
44,100
380
Scroll
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD1600
AR48
48,600
380
Scroll
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHD2000
AR60
60,900
380
Scroll
          
45,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
คาสเซ็ต4ทิศทาง
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
1 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FCC12
AR12
12,500
220
Rotary
          
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR16
16,500
220
Rotary
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR18
18,700
220
Rotary
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR20
20,700
220
Rotary
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC25
AR25
25,900
220
Rotary
          
33,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR29
29,000
220
Rotary
          
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR33
33,400
220
Rotary
          
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR33
33,400
380
Rotary
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR36
36,000
220
Rotary
          
41,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR36
36,000
380
Rotary
          
43,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC12
AR12
12,500
220
ลูกสูบ
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR16
16,500
220
ลูกสูบ
          
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR18
18,700
220
ลูกสูบ
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR20
20,700
220
ลูกสูบ
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC25
AR25
25,900
220
ลูกสูบ
          
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR29
29,000
220
ลูกสูบ
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR33
33,400
220
ลูกสูบ
          
41,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR33
33,400
380
ลูกสูบ
          
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR36
36,000
220
ลูกสูบ
          
54,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR36
36,000
380
ลูกสูบ
          
55,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR38
38,600
220
ลูกสูบ
          
55,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR38
38,600
380
ลูกสูบ
          
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC48
AR44
44,100
380
ลูกสูบ
          
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC48
AR48
48,600
380
ลูกสูบ
          
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC60
AR56
57,500
380
ลูกสูบ
          
61,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR18
18,700
220
Scroll
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC18
AR20
20,700
220
Scroll
          
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC25
AR25
25,900
220
Scroll
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR29
29,000
220
Scroll
          
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR33
33,400
220
Scroll
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC33
AR33
33,400
380
Scroll
          
41,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR36
36,000
220
Scroll
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR36
36,000
380
Scroll
          
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR38
38,600
220
Scroll
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC40
AR38
38,600
380
Scroll
          
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC48
AR44
44,100
380
Scroll
          
51,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC48
AR48
48,600
380
Scroll
          
51,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FCC60
AR56
57,500
380
Scroll
          
56,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นตู้ตั้งพื้น 1 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
1 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
QS18
AR18
18,700
220
Rotary
          
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS18
AR20
20,700
220
Rotary
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS25
AR25
25,900
220
Rotary
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS33
AR33
33,400
220
Rotary
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS33
AR33
33,400
380
Rotary
          
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR36
36,000
220
Rotary
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR36
36,000
380
Rotary
          
41,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS18
AR18
18,700
220
ลูกสูบ
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS18
AR20
20,700
220
ลูกสูบ
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS25
AR25
25,900
220
ลูกสูบ
          
33,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS33
AR33
33,400
220
ลูกสูบ
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS33
AR33
33,400
380
ลูกสูบ
          
40,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR36
36,000
220
ลูกสูบ
          
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR36
36,000
380
ลูกสูบ
          
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR38
38,600
220
ลูกสูบ
          
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR38
38,600
380
ลูกสูบ
          
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY48
AR44
44,100
380
ลูกสูบ
          
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY48
AR48
48,600
380
ลูกสูบ
          
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY60
AR60
60,900
380
ลูกสูบ
          
62,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS18
AR18
18,700
220
Scroll
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS18
AR20
20,700
220
Scroll
          
33,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS25
AR25
25,900
220
Scroll
          
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS33
AR33
33,400
220
Scroll
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS33
AR33
33,400
380
Scroll
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR36
36,000
220
Scroll
          
40,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR36
36,000
380
Scroll
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR38
38,600
220
Scroll
          
40,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QS40
AR38
38,600
380
Scroll
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY48
AR44
44,100
380
Scroll
          
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY48
AR48
48,600
380
Scroll
          
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY60
AR60
60,900
380
Scroll
          
61,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY80
AR80
80,400
380
Scroll
          
85,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY100
AR90
92,000
380
Scroll
          
93,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY80
RAB80
80,400
380
Scroll
          
85,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY100
RAB90
92,000
380
Scroll
          
94,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY100
AR100(4ใบพัด)
107,000
380
Scroll
        
110,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY100
RAB100
107,000
380
Scroll
          
95,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY125
AR125(4ใบพัด)
123,000
380
Scroll
        
115,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY125
RAB125
123,000
380
Scroll
        
110,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY150
AR150(4ใบพัด)
157,000
380
Scroll
        
144,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY150
RAB150
157,000
380
Scroll
        
132,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY180
RAB180(4ใบพัด)
184,000
380
Scroll
        
167,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY180
RAB180(1step)
184,000
380
Scroll
        
173,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY200
RAB200(1step)
214,000
380
Scroll
        
200,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
QSY250
RAB250(1step)
246,000
380
Scroll
        
231,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นแคลื่อนที่  1 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
PAS-120
12,000
220
Rotary
          
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นหน้าต่าง  1 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
SWT12
12,500
220
Rotary
          
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SWT18
18,700
220
Rotary
          
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SWT20
20,700
220
Rotary
          
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SWT25
25,900
220
ลูกสูบ
          
26,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
RAC36 Z
36,000
220
Scroll
          
61,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC36 Z
36,000
380
Scroll
          
63,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC48 Z
48,600
380
Scroll
          
70,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC60 Z
60,900
380
Scroll
          
87,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC80 Z
80,400
380
Scroll
        
113,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC90 Z
92,000
380
Scroll
        
116,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC100 Z
107,000
380
Scroll
        
132,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC120 Z
123,000
380
Scroll
        
140,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC150 Z
157,000
380
Scroll
        
176,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC180 Z 2 STEP.
184,000
380
Scroll
        
232,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC200 Z 2 STEP.
214,000
380
Scroll
        
241,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC240 Z 2 STEP.
246,000
380
Scroll
        
263,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC300 Z 2 STEP.
314,000
380
Scroll
        
308,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
RAC180 ZR
184,000
380
Scroll
        
235,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC200 ZR
214,000
380
Scroll
        
254,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC250 ZR
246,000
380
Scroll
        
271,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC300 ZR
314,000
380
Scroll
        
321,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC360 ZR 2 STEP.
360,000
380
Scroll
        
424,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC400 ZR 2 STEP.
422,600
380
Scroll
        
447,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC500 ZR 2  STEP.
593,600
380
Scroll
        
517,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAC600 ZR 2  STEP.
644,000
380
Scroll
        
604,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
RAW60 Z
60,900
380
Scroll
        
102,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW80 Z
80,400
380
Scroll
        
124,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW100 Z
107,000
380
Scroll
        
156,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW120 Z
123,000
380
Scroll
        
162,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW180 Z
184,000
380
Scroll
        
182,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW230 Z
214,000
380
Scroll
        
193,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW250 Z
246,000
380
Scroll
        
252,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW280 Z
289,000
380
Scroll
        
311,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW340 Z 2STEP.
344,300
380
Scroll
        
358,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW450 Z 2 STEP.
450,600
380
Scroll
        
500,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW540 Z 2 STEP.
546,600
380
Scroll
        
572,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
RAW600 Z 2 STEP.
60,000
380
Scroll
        
614,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
AWC120 S
120,000
380
SEMI
        
252,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC150 S
150,000
380
SEMI
        
276,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC200 S
200,000
380
SEMI
        
314,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC250 S
250,000
380
SEMI
        
356,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC300 S
300,000
380
SEMI
        
396,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC400 S
400,000
380
SEMI
        
482,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC500 S
500,000
380
SEMI
        
713,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AWC600 S
600,000
380
SEMI
        
807,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่น ตู้คอนโทรล  1 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
Package
Btu./Hr.
Volt
1ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
K-18
1,800
220
ลูกสูบ
          
14,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
K-28
2,800
220
ลูกสูบ
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
K-40
4,000
220
ลูกสูบ
          
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
K-60
6,000
220
ลูกสูบ
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
K-80
8,000
220
Rotary
          
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **