บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศซัมซุง 2012 (Samsung pricepage)
แบบติดผนัง Super MAX
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
AS18UGPN#5
AS18UGPX
18,443
220
Rotary
          
17,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
AS24UGPN
AS24UGPX
21,806
220
Rotary
          
21,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
แบบติดผนัง Boraclay
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
AS10TSQN#5
AS10TSQX
9,319
220
Rotary
          
10,900
            
สมาชิก
            
สอบถาม
AS13TSQN#5
AS13TSQX
12,194
220
Rotary
          
11,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
AS18TULN#5
AS18TULX
18,556
220
Rotary
          
18,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
AS24TULN
AS24TULX
21,859
220
Rotary
          
24,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
Vivaldi  ฟอกอากาศ
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
AS10EWQN#5
AS10EWQX
9,973
220
Rotary
          
10,900
            
สมาชิก
            
สอบถาม
AS13EWQN#5
AS13EWQX
12,655
220
Rotary
          
12,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
AS18EWPN#5
AS18EWPX
17,608
220
Rotary
          
21,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
AS24EWPN
AS24EWPX
23,000
220
Rotary
          
27,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
MaldivesInverter ฟอกอากาศ
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาไม่รวมติดตั้ง 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
ASV10PUMN#5
ASV10PUMX
9,973
220
Rotary
          
14,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
ASV13PUMN#5
ASV13PUMX
12,655
220
Rotary
          
16,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
ASV18PUMN#5
ASV18PUMX
17,608
220
Rotary
          
25,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
ASV24PUMN#5
ASV24PUMX
23,000
220
Rotary
          
29,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **