บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค 2012 (Panasonic pricepage)
รุ่น CS/CU-PC ธรรมดา-แผ่นฟอก
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-PC 9NKT#5
CU-PC 9 MKT#5
9,050
220
Rotary
12,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PC 12NKT#5
CU-PC 12 MKT#5
12,170
220
Rotary
14,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PC18 NKT#5
CU-PC18 MKT#5
18,300
220
Rotary
23,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PC 24 NKT
CU-PC 24 MKT
22,800
220
Rotary
27,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น CS/CU-C Deluxe ตรวจฝุ่น
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-C 9NKT
CU-C 9CKT
9,050
220
Rotary
16,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-C 13NKT
CU-C 13CKT
12,759
220
Rotary
20,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-C 18NKT
CU-C 18CKT
18,300
220
Rotary
26,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-C 24NKT
CU-C 24CKT
22,608
220
Rotary
35,900
สมาชิก
สอบถาม
CS/CU-PS อินเวอร์เตอร์-(ถูก)
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-PS 9NKT
CU-PS 9MKT
8,872
220
Rotary
16,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PS 12NKT
CU-PS 12MKT
11,118
220
Rotary
22,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PS 15NKT
CU-PS 15MKT
14,763
220
Rotary
27,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PS 18NKT
CU-PS 18MKT
17,830
220
Rotary
27,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-PS 24NKT
CU-PS 24MKT
20,631
220
Rotary
41,900
สมาชิก
สอบถาม
CS/CU-Sอินเวอร์เตอร์-ตรวจฝุ่น(แพง)
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-S 9NKT
CU-S 9NKT
8,585
220
Rotary
19,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-S 12NKT
CU-S 12NKT
11,168
220
Rotary
23,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-S 18NKT
CU-S 18NKT
18,519
220
Rotary
30,900
สมาชิก
สอบถาม
CS-S 24NKT
CU-S 24NKT
21,155
220
Rotary
44,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น CS/CU-C ตั้ง-แขวน
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-C12ETT
CU-C 12 ETT
12,300
220
Rotary
สมาชิก
สอบถาม
CS-C18ETT
CU-C 18 ETT
16,400
220
Rotary
สมาชิก
สอบถาม
CS-C24ETT
CU-C 24 ETT
20,800
220
Rotary
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น CS/CU-T 4ทิศทาง อินเวอร์เตอร์
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-T19KB4H5
CU-T19KB4H6
19,100
220
สมาชิก
สอบถาม
CS-T24KB4H5
CU-T24KB4H6
24,200
220
สมาชิก
สอบถาม
CS-T34KB4H5
CU-T34KB4H6
34,100
220
สมาชิก
สอบถาม
CS-T43KB4H5
CU-T43KB4H6
42,600
380
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น CS/CU-C ตั้ง-แขวน อินเวอร์สเตอร์
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CS-C 9 ETT
CU-C 12 ETT
12,300
220
Rotary
สมาชิก
สอบถาม
CS-C 12 ETT
CU-C 18 ETT
16,400
220
Rotary
สมาชิก
สอบถาม
CS-C 15 ETT
CU-C 24 ETT
20,800
220
Rotary
สมาชิก
สอบถาม
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **