บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศมิตซูบิช เฮฟวี่ ิ 2012 (Mitsubishi heavy pricepage)
รุ่นติดผนัง SRK-Sweep
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
SRK10CLV
SRC10CLV
9,003
220
Rotary
12,900
    
สมาชิก
    
สอบถาม
SRK13CLV
SRC13CLV
12,507
220
Rotary
15,900
    
สมาชิก
    
สอบถาม
SRK19CLS
SRC19CLV
17,919
220
Rotary
27,900
    
สมาชิก
    
สอบถาม
SRK25CKS
SRC25CLV
23,648
220
Rotary
37,900
    
สมาชิก
    
สอบถาม
รุ่นติดผนัง Inverter R410A
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
SRK10YJV-S
SRC10YJV-S
9,000
220
Rotary
20,900
    
สมาชิก
    
สอบถาม
SRK13YJV-S
SRC13YJV-S
13,000
220
Rotary
24,900
    
สมาชิก
    
สอบถาม
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **