บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ 2012 (Haier pricepage)
ติดผนังรีโมทไร้สาย
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
3 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
HSU-09CEK03T
HSU-09CEK03TF
9,000
220
Rotary
            
9,900
            
สมาชิก
            
สอบถาม
HSU-13CEK03T
HSU-13CEK03TF
12,000
220
Rotary
          
11,900
            
สมาชิก
            
สอบถาม
HSU-18CEK03T
HSU-18CEK03TF
18,000
220
Rotary
          
18,900
          
สมาชิก
          
สอบถาม
HSU-24CEK03T
HSU-24CEK03TF
24,000
220
Rotary
                  
-  
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **