บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศไดกิ้น 2012 (Daikin pricepage)
ไดกิ้นแบบติดผนังรุ่น FTE 2012
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FTE09NV2S#5
RE09NV2S
8,900
220
Rotary
          
12,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTE12NV2S#5
RE12NV2S
12,300
220
Rotary
          
15,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTE18NV2S#5
RE18NV2S
17,750
220
Rotary
          
23,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTE24NV2S#5
RE24NV2S
22,530
220
Rotary
          
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นแบบติดผนัง " G" SERIES
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FT09LV2S#5
R09LV2S
8,900
220
Rotary
          
15,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FT13LV2S#5
R13LV2S
12,700
220
Rotary
          
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FT15LV2S#5
R15LV2S
14,400
220
Rotary
          
23,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FT18LV2S#5
R18LV2S
17,750
220
Rotary
          
26,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FT24LV2S#5
R24LV2S
22,530
220
Rotary
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FT28LV2S#4
R28LV2S
24,500
220
Rotary
          
43,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นแบบติดผนัง " INVERTER" R22
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FTKD09HV2S
RKD09HV2S
8,500
220
Rotary
          
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKD12HV2S
RKD12HV2S
10,900
220
Rotary
          
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKD15HV2S
RKD15HV2S
14,300
220
Rotary
          
26,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKD18HV2S
RKD18HV2S
17,700
220
Rotary
          
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKD24HV2S
RKD24HV2S
20,500
220
Rotary
          
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKD28HV2S
RKD28HV2S
23,200
220
Rotary
          
49,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
 
ไดกิ้นแบบติดผนัง INVERTER R410A
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FTKS09HV2S
RKS09HV2S
8,500
220
Rotary
          
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKS12HV2S
RKS12HV2S
11,900
220
Rotary
          
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKS18HV2S
RKS18HV2S
17,700
220
Rotary
          
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKS24HV2S
RKS24HV2S
20,500
220
Rotary
          
55,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKS28HV2S
RKS28HV2S
23,200
220
Rotary
          
61,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FTKS33HV2S
RKS33HV2S
27,300
220
Rotary
          
68,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นแบบแขวนใต้ฝ้า ไร้สายหรือมีสาย
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FH13NUV2S
R13NUV2S1
13,000
220
Rotary
          
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FH18NUV2S
R18NUV2S1
18,000
220
Rotary
          
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FH24NUV2S
R24NUV2S
23,000
220
Rotary
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FH30PUV2S
R30PUV2S
30,000
220
Rotary
          
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FH36PUV2S
R36PUV2S(Y2S)
36,000
220/380.
Rotary
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FH42PUV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FH48NUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
51,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นแบบคาสเซ็ต  ไร้สาย BRC7C613WS
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FHC18NUV2S
R18NUV2S
18,000
220
Rotary
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC24NUV2S
R24NUV2S
23,000
220
Rotary
          
51,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC30PUV2S
R30PUV2S
30,000
220
Rotary
          
55,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC36PUV2S
R36PUV(Y)2S
36,000
220/.380
Rotary
          
61,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC42PUV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
68,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC48NUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
69,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นแบบคาสเซ็ต  มีสาย BRC1C61S
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FHC18NUV2S
R18NUV2S
18,000
220
Rotary
          
40,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC24NUV2S
R24NUV2S
23,000
220
Rotary
          
49,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC30PUV2S
R30PNUV2S
30,000
220
Rotary
          
54,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC36PUV2S
R36PUV(Y)2S
36,000
220/.380
Rotary
          
60,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC42PUV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
66,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FHC48NUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
68,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นต่อท่อลมสั้น ไม่มีรีโมท
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FDBT13NUV2S
R13NUV2S
13,000
220
Rotary
          
16,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT18NUV2S
R18NUV2S
18,000
220
Rotary
          
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT24NUV2S
R24NUV2S
24,000
220
Rotary
          
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นต่อท่อลมสั้นรีโมทมีสายBRC1C61S
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FDBT13PUV2S
R13NUV2S
13,000
220
Rotary
          
20,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT18PUV2S
R18NUV2S
18,000
220
Rotary
          
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT24PUV2S
R24NUV2S
24,000
220
Rotary
          
28,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT30PUV2S
R30PUV(Y)2S
30,000
220(380)
Rotary
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT33PUV2S
R33PUV(Y)2S
33,000
220(380)
Rotary
          
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT36PUV2S
R36PUV(Y)2S
36,000
220(380)
Scroll
          
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT42PUV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT48PUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
58,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นต่อท่อลมสั้นรีโมทไร้สายBRC4C64
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FDBT13NUV2S
R13NUV2S
13,000
220
Rotary
          
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT18NUV2S
R18NUV2S
18,000
220
Rotary
          
23,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT24NUV2S
R24NUV2S
24,000
220
Rotary
          
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT30PUV2S
R30PUV(Y)2S
30,000
220(380)
Rotary
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT33PUV2S
R33PUV(Y)2S
33,000
220(380)
Rotary
          
43,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT36PUV2S
R36PUV(Y)2S
36,000
220(380)
Scroll
          
47,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT42PUV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
49,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDBT48PUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
59,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นต่อท่อลมกลางรีโมทมีสายBRC1C61S
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FDMG30PUV2S
R30PUV2S(Y)
30,000
220
Rotary
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG36PUV2S
R36PUV2S(Y)
36,000
220/380.
Rotary
          
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG42PUV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
49,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG48PUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
59,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG51PUV2S
R51NUY2S
51,000
380
Scroll
          
62,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG56PUV2S
R56NUY2S
56,000
380
Scroll
          
69,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นต่อท่อลมกลางรีโมทไร้สายBRC4C64
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FDMG30PUV2S
R30PUV2S(Y)
30,000
220
Rotary
          
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG36PUV2S
R36PUV2S(Y)
36,000
220/380.
Rotary
          
47,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG42PV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG48PUV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
60,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG51PUV2S
R51NUY2S
51,000
380
Scroll
          
63,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG56PUV2S
R56NUY2S
56,000
380
Scroll
          
70,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ไดกิ้นต่อท่อลมกลางรีโมทมีสาย/ไร้สาย
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
FDMG30NVV2S
R30PUV2S(Y)
30,000
220
Rotary
          
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG36NVV2S
R36PUV2S(Y)
36,000
220/380.
Rotary
          
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG42NVV2S
R42PUY2S
42,000
380
Scroll
          
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG48NVV2S
R48NUY2S
48,000
380
Scroll
          
58,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG51NVV2S
R51NUY2S
51,000
380
Scroll
          
61,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
FDMG56NVV2S
R56NUY2S
56,000
380
Scroll
          
67,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **