บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ 2012 (Central air pricepage)
เซ็นทรัลแอร์ติดผนัง แบบมอก. เบอร์ 4  ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก   
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)   
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-I09 CCS-I09 9,350 220 Rotary 9,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-I13 CCS-I13 13,000 220 Rotary 10,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-I18 CCS-I18 18,000 220 Rotary 17,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-I24 CCS-I24 24,000 220 Rotary 20,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ติดผนัง แบบมอก. เบอร์ 4  ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)   
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-P18 CCS-P18   220 Rotary 17,900  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-P24 CCS-P24   220 Rotary 22,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ติดผนัง แบบเบอร์ 5  ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-2IF09 CCS-2IF09 9,350 220 Rotary 10,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-2IF12 CCS-2IF12 12,500 220 Rotary 11,900  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-2IF18 CCS-2IF18 18,000 220 Rotary 18,900  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-2IF25 CCS-2IF25 25,927 220 Rotary 27,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-2IF24 CCS-2IF24 24,197 220 Rotary 25,900                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ติดผนัง แบบเป่าข้าง ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)   
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-CW09 CCS-N09 9,350 220 Rotary N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-CW12 CCS-N12 12,500 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 16,100 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 18,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 20,000 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW25 CCS-N25 25,800 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 28,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 33,400 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 35,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 18,300 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 20,000 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW25 CCS-N25 25,800 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 28,300 220 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 33,400 220 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 35,300 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW25 CCS-N25 25,800 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 28,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 33,400 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 35,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW12 CCS-N12 12,500 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 16,100 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 18,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-N16-20 20,000 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW25 CCS-N25 25,800 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 28,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 33,400 220 ลูกสูบ N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 35,300 220 ลูกสูบ N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 33,400 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-N28-35 35,300 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ติดผนัง แบบเป่าบน ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW09 CCS-H09 9,350 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW12 CCS-H12 12,500 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-H16-20 16,100 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-H16-20 18,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-H16-20 20,000 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW25 CCS-H25 25,800 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 28,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 33,400 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 35,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 28,300 220 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 33,400 220 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 35,300 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 28,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-36 28,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-37 28,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW12 CCS-H12 12,500 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-H16-20 16,100 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-H16-20 18,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW16-20 CCS-H16-20 20,000 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW25 CCS-H25 25,800 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 28,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 33,400 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-35 35,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-36 28,300 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-CW28-35 CCS-H28-37 28,300 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ติดผนัง แบบเป่าข้าง ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-BW38 CCS-NBW38 38,700 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-IQ44 CCS-NIQ44 44,100 220 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFW-BW38 CCS-NBW38 38,700 380 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFW-IQ44 CCS-NIQ44 44,100 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-BW38 CCS-NBW38 38,700 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-BW38 CCS-NBW38 38,700 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFW-IQ44 CCS-NIQ44 44,100 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ตั้ง/แขวนมีสาย เบอร์ 5 ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-EF13 CCS-EF13(RTT) 13,141.66 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-EF18 CCS-EF18(RTT) 18,452.78 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-EF25 CCS-EF25(RTT) 25,781.41 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-EF28 CCS-EF28(SCL) 28,223.72 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-EF30 CCS-EF30(SCL) 30,915.79 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ตั้ง/แขวนเบอร์5 (Room) ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF12 CCS-2NF12(RTT) 12,832.53 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF16 CCS-2NF16(RTT) 16,309.36 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF18 CCS-2NF18(RTT) 19,479.11 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF25 CCS-2NF25(RTT) 26,470.30 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF25 CCS-2NF25(SCL) 26,330.40 220   N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFH-2GF28 CCS-2NF28(SCL) 29,640.00 220   N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFH-2GF33 CCS-2NF33(SCL) 33,898.22 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF35 CCS-2NF35(SCL) 35,447.00 220   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF33 CCS-2NF33(SCL) 34,993.47 380   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF35 CCS-2NF35(SCL) 36,157.65 380   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFH-2GF38 CCS-2NF38(SCL) 39,800.00 380   N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์แบบเป่าข้าง 1 ปี ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Rotary N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Rotary N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP33-38 CCS-N33-38 38,700 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44 44,100 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56 56,200 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 33,400 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 35,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 38,700 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44       44,100 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56       56,200 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       60,833 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       63,430 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       53,650 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       54,050 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       57,150 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       52,450 380 ลูกสูบ N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP33-38 CCS-N33-38       52,850 380 ลูกสูบ N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP33-38 CCS-N33-38       56,500 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44       65,700 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56       73,250 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       77,350 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ แบบเป่าบน 1 ปี ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 38,700 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44 44,100 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56 56,200 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 33,400 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 35,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 38,700 380 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP44 CCS-N44       44,100 380 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP56 CCS-N56       56,200 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       60,833 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       63,430 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       53,650 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       54,050 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       57,150 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       52,450 380 ลูกสูบ N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP33-38 CCS-N33-38       52,850 380 ลูกสูบ N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP33-38 CCS-N33-38       56,500 380 ลูกสูบ N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44       65,700 380 ลูกสูบ N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56       73,250 380 ลูกสูบ N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       77,350 380 ลูกสูบ N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด 1 ปี ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก               
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)               
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Rotary N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Rotary N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 20,500 220 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 38,700 220 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44 44,100 220 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56 56,200 220 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP33-38 CCS-N33-38 33,400 380 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP33-38 CCS-N33-38 35,300 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38 38,700 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP44 CCS-N44       44,100 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP56 CCS-N56       56,200 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       60,833 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       63,430 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       53,650 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       54,050 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       57,150 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       52,450 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       52,850 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP33-38 CCS-N33-38       56,500 380 ลูกสูบ N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP44 CCS-N44       65,700 380 ลูกสูบ N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP56 CCS-N56       73,250 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP60-63 CCS-N60-63       77,350 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ แบบเป่าบน 1 ปี ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP77-85 CCS-N77-85 77,100 380 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP77-85 CCS-N77-85 85,000 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFP105-122 CCS-N105-122 105,000 380 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFP105-122 CCS-N105-122 122,000 380 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFP154 CCS-N154 154,000 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
เซ็นทรัลแอร์ เป่าลม 4 ทิศทางด้านข้าง ขนาด ระบบไฟ คอมฯ  ราคาปลีก                 
สมาชิก
             
สอบถาม
FCU CDU Btu./Hr. Volt 5 ปี  (บาท)                 
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC12 CCS-N12 12,500 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 16,100 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 18,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 20,000 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28 25,000 220 Rotary N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFC25-28 CCS-N25-28 28,300 220 Rotary N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFC33-38 CCS-N33-38 33,400 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38 35,300 220 Rotary N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 18,300 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 20,000 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28       25,000 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28       28,300 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38       33,400 220 Scroll N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38       35,300 220 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFC33-38 CCS-N33-38       38,700 220 Scroll N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFC44 CCS-N44       44,100 220 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC56-63 CCS-N56-63       56,200 220 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28       25,000 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28       28,300 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38       33,400 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38       35,300 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38       38,700 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC44 CCS-N44       44,100 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC56-63 CCS-N56-63       56,200 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC56-63 CCS-N56-63       60,833 380 Scroll N/A              
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC56-63 CCS-N56-63       63,430 380 Scroll N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFC12 CCS-N12 12,500 220 ลูกสูบ N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFC16-20 CCS-N16-20 16,100 220 ลูกสูบ N/A                  
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 18,300 220 ลูกสูบ N/A                  
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC16-20 CCS-N16-20 20,000 220 ลูกสูบ N/A                  
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28 25,000 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC25-28 CCS-N25-28 28,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38 33,400 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38 35,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38 35,300 220 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC33-38 CCS-N33-38 33,400 380 ลูกสูบ N/A  
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
CFC33-38 CCS-N33-38 35,300 380 ลูกสูบ N/A  
(บาท) 
 
(บาท) 
CFC33-38 CCS-N33-38 38,700 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC44 CCS-N44 44,100 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC56-63 CCS-N56-63 56,200 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
CFC56-63 CCS-N56-63 60,833 380 ลูกสูบ N/A                
สมาชิก
             
สอบถาม
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **