บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศอามีน่า 2012 (Amena pricepage)
รุ่นติดผนัง WE ไร้สาย   5 ปี  เบอร์ 5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
WJ09MNVRE
JC09RSVRE
9,591
220
Rotary
     
10,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WJ13MNVRE
JC13RSVRE
13,869
220
Rotary
     
11,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WJ16MNVRE
JC16RSVRE
15,464
220
Rotary
     
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WJ18MNVRE
JC18RSVRE
18,556
220
Rotary
     
18,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WJ24MNVRE
JC24RSVRE
25,251
220
Rotary
     
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นติดผนัง WY  5 ปี  เบอร์ 5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
WY09MNVGE
PC09RSVGE
9,000
220
Rotary
     
12,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WY14MNVGE
PC14RSVGE
13,877
220
Rotary
     
14,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WY16MNVZE
PC13RSVZE
15,243
220
Rotary
     
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WY19MNVZE
PC19RSVZE
18,814
220
Rotary
     
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WY26MNVZE
PC26RSVZE
24,184
220
Rotary
     
28,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นติดผนัง WX  5 ปี  เบอร์ 5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
MX09MNVGE
PC10RSVGE
3,215
220
Rotary
     
16,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
MX13MNVPE
PC13RSVPE
12,266
220
Rotary
     
18,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
MX19MNVPE
PC19RSVPE
18,121
220
Rotary
     
26,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
MX26MNVPE
PC26RSVPE
24,184
220
Scroll
     
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
MX33MNVPE
PC33RSVPE
31,633
220
Scroll
     
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
MX36MNVPE
PC36RSVPE
36,992
220
Scroll
     
53,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
MX36MNVPE
PC36RSYPE
36,165
380
Scroll
     
54,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นติดผนัง WXT  5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
WXT18MNVZM
PC18RSVZM
18,100
220
Rotary
     
20,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT24MNVZM
PC24RSVZM
23,000
220
Rotary
     
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT26MNVZM
PC26RSVZM
25,000
220
Rotary
     
28,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT30MNVZM
PC30RSVZM
30,000
220
Rotary
     
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นติดผนัง WXT  5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
WXT33MNVZM
PC33RSVZM
33,100
220
Rotary
     
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT36MNVZM
PC36RSVZM
36,200
220
Rotary
     
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT36MNVZM
PC36RSYZM
36,200
380
Rotary
     
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT40UNVZU
PC40RSYZU
40,000
380
Scroll
     
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT48UNVZU
PC48RSYZU
48,000
380
Scroll
     
51,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นฝังฝ้า LCB 4 ทิศทาง  5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
LCB24MNVZM
PC24RSVZM
23,200
220
Rotary
     
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB26MNVZM
PC26RSVZM
26,000
220
Rotary
     
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB33MNVZM
PC33RSVZM
33,100
220
Rotary
     
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB36MNVZM
PC36RSVZM
36,200
220
Rotary
     
54,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB36MNVZM
PC36CSVZM
36,500
220
Scroll
     
56,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB36MNVZM
PC36RSYZM
36,200
380
Rotary
     
54,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB36MNVZM
PC36CSYZM
36,500
380
Scroll
     
56,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB38MNVZM
PC36CSYZM
38,000
380
Scroll
     
58,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB48MNVZU
VC48CSVZU
45,000
380
Scroll
     
63,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LCB60MNVZU
VC60CSVZU
52,000
380
Scroll
     
65,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นฝังฝ้า LC/SC 4 ทิศทาง  5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
LC13MNVZM
PC13RSVZM
12,000
220
Rotary
     
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
LC18MNVQM
PC18RSVQM
18,100
220
Rotary
     
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC24MNVZM
PC24RSVZM
23,200
220
Rotary
     
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC26MNVZM
PC26RSVZM
26,000
220
Rotary
     
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC33MNVNM
PC33RSVNM
33,500
220
Rotary
     
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC36MNVZM
PC36RSVZM
36,000
220
Rotary
     
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC36MNVNM
PC36CSVNM
36,000
220
Scroll
     
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC36MNVZM
PC36RSYZM
36,000
380
Rotary
     
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC36MNVNM
PC36CSYNM
36,000
380
Scroll
     
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SC38MNVZM
PC38CSYZM
38,000
380
Scroll
     
52,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นตั้ง/แขวน SU  5 ปี เบอร์ 5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
SM13MNVSE
PC13RSVSE
13,965
220
Rotary
     
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM18MNVSE
PC18RSVSE
19,586
220
Rotary
     
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM26MNVSE
PC26RSVSE
26,465
220
Rotary
     
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM30MNVSE
PC30RSVSE
32,530
220
Scroll
     
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM33MNVSE
PC36RSVSE
36,054
220
Scroll
     
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM36MNVSE
PC36RSVSE
36,818
220
Scroll
     
43,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM36MNVSE
PC36RSVSE
36,818
380
Scroll
     
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SM40MNVSE
PC40RSVSE
40,191
380
Scroll
     
49,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นตั้ง/แขวน SN-U ไร้สาย  5 ปี 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
SN13MNVGM
PC13RSVGM
12,000
220
Rotary
     
16,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN18MNVGM
PC18RSVGM
18,100
220
Rotary
     
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN24MNVGM
PC24RSVGM
23,200
220
Rotary
     
23,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN26MNVGM
PC26RSVGM
25,500
220
Rotary
     
26,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN30MNVGM
PC30RSVGM
30,000
220
Rotary
     
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN33MNVGM
PC33RSVGM
33,100
220
Rotary
     
32,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN36MNVGM
PC36RSVGM
36,200
220
Rotary
     
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN36MNVGM
PC36RSVGM
36,500
220
Scroll
     
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN36MNVGM
PC36RSVGM
36,200
380
Rotary
     
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN36MNVGM
PC36RSVGM
36,500
380
Scroll
     
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN38MNVGM
PC38RSVGM
38,000
380
Scroll
     
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN40MNVGM
PC40RSVGM
40,000
380
Scroll
     
45,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN48MNVGM
PC48RSVGM
48,000
380
Scroll
     
46,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SN60MNVGM
PC60RSVGM
60,000
380
Scroll
     
53,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นตั้ง/แขวน DCU มีสาย  5 ปี เบอร์ 5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
DCM13BNVQE
PC13RSVQE
1,352
220
Rotary
     
17,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM19BNVQE
PC19RSVQE
20,171
220
Rotary
     
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM26BNVQE
VC26RSVQE
27,471
220
Rotary
     
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM33BNVPE
VC33RSVQE
33,832
220
Scroll
     
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM36BNVPE
VC36RSVQE
37,925
220
Scroll
     
42,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM36BNVPE
VC36RSYQE
38,171
380
Scroll
     
45,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM41BNVPE
VC41RSYQE
40,944
380
Scroll
     
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นเปลือยต่อท่อลมเบา มีสาย
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
DCM13BNVPE
VC13RSVGM
12,000
220
     
14,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM16BNVPE
VC16RSVGM
16,000
220
     
18,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM18BNVPE
VC18RSVGM
18,100
220
     
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM24BNVPE
VC24RSVGM
23,200
220
     
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM26BNVPE
VC26RSVGM
25,500
220
     
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM30BNVPE
VC30RSVGM
30,000
220
     
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM33BNVPE
VC33RSVGM
33,100
220
     
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM36BNVPE
VC36RSVGM
36,200
380
     
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DCM48BNVPE
VC48RSVGM
48,000
380
     
43,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นเปลือยต่อท่อลม CM มีสาย  5 ปี 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
CM13MNVZM-B
PC13RSVZM
12,000
220
Rotary
     
14,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM16MNVQM-B
PC16RSVQM
16,000
220
Rotary
     
18,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM18MNVQM-B
PC18RSVQM
18,100
220
Rotary
     
19,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM24MNVQM-B
PC24RSVQM
23,200
220
Rotary
     
21,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM26MNVQM-B
PC26RSVQM
25,500
220
Rotary
     
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM30MNVZM-B
PC30RSVZM
30,000
220
Rotary
     
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM33MNVNM-B
PC33RSVNM
33,100
220
Rotary
     
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM36MNVZM-B
PC36RSVZM
36,200
220
Rotary
     
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM36MNVNM-B
PC36CSVZM
36,500
220
Scroll
     
33,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM36MNVZM-B
PC36CSYZM
36,200
380
Rotary
     
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM36MNVNM-B
PC36CSYNM
36,500
380
Scroll
     
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM36MNVNM-B
PC38CSYNM
38,000
380
Scroll
     
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
CM48MNVZU-B
VC48CSYZU
48,000
380
Scroll
     
43,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นเปลือยต่อท่อลม DNM 1 ปี 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
DNM18BZVZM
PC18RSVZM
18,100
220
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM24BZVZM
PC24RSVZM
23,200
220
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM26BZVZM
PC26RSVZM
25,600
220
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM30BZVZM
PC30RSVZM
30,000
220
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM33BZVZM
PC33RSVZM
33,000
220
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM36BZVZM
PC36CSVZM
36,000
220
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM36BZVZM
PC36RSVZM
36,500
220
Scroll
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM36BZVZM
PC36RSYZM
36,000
380
Rotary
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM36BZVZM
PC36CSYZM
36,500
380
Scroll
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM38BZVZM
PC38CSYZM
38,000
380
Scroll
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM42BZVZU
VC42CSYZU
42,000
380
Scroll
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM48BZVZU
VC48CSYZU
48,000
380
Scroll
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DNM60BZVZU
VC60CSYZU
60,000
380
Scroll
          
900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นเปลือยต่อท่อลม DMH 1 ปี 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
DMH18BZVZM
PC18RSVZM
18,100
220
Rotary
     
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH24BZVZM
PC24RSVZM
22,500
220
Rotary
     
27,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH26BZVZM
PC26RSVZM
25,000
220
Rotary
     
29,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH30BZVZM
PC30RSVZM
30,000
220
Rotary
     
35,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH33BZVZM
PC33RSVZM
335,000
220
Rotary
     
36,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH36BZVZM
PC36CSVZM
36,000
220
Rotary
     
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH36BZVZM
PC36RSVZM
36,000
220
Scroll
     
40,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH36BZVZM
PC36RSYZM
36,000
380
Rotary
     
41,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH36BZVZM
PC36CSYZM
36,000
380
Scroll
     
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH38BZVZM
PC38CSYZM
38,900
380
Scroll
     
47,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH42BZVZU
VC42CSYZU
42,000
380
Scroll
     
48,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH48BZVZU
VC48CSYZU
48,000
380
Scroll
     
50,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
DMH60BZVZU
VC60CSYZU
60,000
380
Scroll
     
58,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นฝังในฝ้า/ตั้งพื้นต่อท่อลม 1 ปี 
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
AHD008
ALC008
80,400
380
Scroll
     
95,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AHD010
ALC008
86,000
380
Scroll
   
103,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AHD010
ALC010
107,000
380
Scroll
   
106,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AHD012
ALC010
112,000
380
Scroll
   
113,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
AHD012
ALC010
127,000
380
Scroll
   
120,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
KAHV(H)015
ALC008x2
163,000
380
Scroll
   
198,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
KAHV(H)020
ALC008x2
172,000
380
Scroll
   
211,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
KAHV(H)020
ALC010x2
214,000
380
Scroll
   
212,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
KAHV025
ALC010x2
226,000
380
Scroll
   
246,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
KAHV025
ALC012x2
256,000
380
Scroll
   
261,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นติดผนัง R-410A 5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
WXT13BZVZM
PM13RSVZM
12,000
220
Rotary
     
23,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT18BZVZM
PM18RSVZM
18,100
220
Rotary
     
30,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT24BZVZM
PM24RSVZM
25,200
220
Rotary
     
34,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT36BZVZM
PM36RSVZM
36,000
220
Rotary
     
44,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT36BZVZM
PM36RSYZM
36,000
380
Rotary
     
47,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
WXT48BZVZU
VM48CSYZU
45,000
380
Scroll
     
60,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นตั้ง/แขวน R-410A 5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
SU13BZVZM
PM13RSVZM
12,000
220
Rotary
     
25,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SU18BZVZM
PM18RSVZM
18,100
220
Rotary
     
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SU24BZVZM
PM24RSVZM
25,200
220
Rotary
     
38,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SU36BZVZM
PM36RSVZM
36,800
220
Rotary
     
47,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SU36BZVZM
PM36RSYZM
36,800
380
Rotary
     
49,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
SU48BZVZU
VM48CSYZU
48,000
380
Scroll
     
64,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
รุ่นติดผนัง HEAT PUMP SERIES 5 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
WX10MNVHM
PC10RSVZHM
9,500
220
Rotary
     
22,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
กรณีใช้งานระบบ Heat Pump
9,200
WX13MNVHM
PC10RSVZHM
13,000
220
Rotary
     
24,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
กรณีใช้งานระบบ Heat Pump
13,300
WX19MNVHM
PC10RSVZHM
18,700
220
Rotary
     
31,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
กรณีใช้งานระบบ Heat Pump
17,400
WX26MNVHM
PC10RSVZHM
25,200
220
Rotary
     
37,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
กรณีใช้งานระบบ Heat Pump
23,500
WX30MNVHM
PC10RSVZHM
30,000
220
Rotary
     
39,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
กรณีใช้งานระบบ Heat Pump
29,000
รุ่นเคลื่อนที่ APC/ND 1 ปี
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
APC012-AMA
3-in R410A
12,000
220
Rotary
     
20,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
ND-668R
tower fan 42"
220
       
3,900
 
สมาชิก 
 
สอบถาม 
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **